Sportovní lov ryb na Čepelském rybníku15.02.2018

Vážení kolegové rybáři, 

7.2.2022 zahajujeme prodej povolenek na Čepelský rybník, další prodejní dny budou14.2. a 21.2.2022 vždy od 7 00 do 9 00. Jiný termín po tel. domluvě na tel. čísle: 606 611 249.
Ceny povolenek - roční od 15 let - 2 000,- Kč
                             roční do 15 let - 1 000,- Kč
                             týdenní od 15 let  700,- Kč
                             týdenní do 15 let  350,- Kč
Termín zahájení rybolovu: 15.3.2022

S pozdravem Petrův zdar  Libor Pitro, jednatel společnosti


Informace k realizaci projektu z OP Rybářství24.07.2017


Dne 30.5.2017 bylo Ministerstvem zemědělství, Odborem Řídící orgán OP Rybářství vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace společnosti Rybářství Doksy spol. s r.o. na projekt: Modernizace akvakultury Rybářství Doksy spol. s r.o. – pořízení dopravního postředku do 12 tun. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím  Evropského námořního a rybářského fondu a Operačního programu Rybářství.

Hlavním cílem projektu je zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Výsledkem projektu bude pořízení nového dopravníhom prostředku – nákladního automobilu do 12 tun, který bude využíván k obsluze rybníků (přeprava krmení, nářadí), včetně přepravy ryb v rámci výrobního cyklu mezi sádkami a rybníky, dále k odvozu vyprodukovaných ryb k odběrateli nebo na prodejní místa.

 

Libor Pitro, jednatel Rybářství Doksy spol. s r.o.

V Doksech 24.7.2017