Sportovní lov ryb na Čepelském rybníku15.02.2018

Od letošního roku je provozovatelem sportovního rybolovu na Čepelském rybníku v k.ú. Doksy Rybářství Doksy spol. s r.o. Pověření k lovu ryb je možné zakoupit během měsíce února a března v sídle společnosti, Nerudova 24, Doksy, každé pondělí od 7 do 7 30, případně v jiný termín po telefonické domluvě na tel. čísle 606 611 249. . V dalších měsících pouze po tel. domluvě na výše uvedeném čísle. Ceník pověření k lovu: Celosezónní (od 15.3 do 31.12.) - 2 000,- Kč, týdenní - 700,- Kč, celosezónní do 15 let - 1 000,- Kč, týdenní do 15 let - 350,- Kč.


Informace k realizaci projektu z OP Rybářství24.07.2017


Dne 30.5.2017 bylo Ministerstvem zemědělství, Odborem Řídící orgán OP Rybářství vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace společnosti Rybářství Doksy spol. s r.o. na projekt: Modernizace akvakultury Rybářství Doksy spol. s r.o. – pořízení dopravního postředku do 12 tun. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím  Evropského námořního a rybářského fondu a Operačního programu Rybářství.

Hlavním cílem projektu je zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Výsledkem projektu bude pořízení nového dopravníhom prostředku – nákladního automobilu do 12 tun, který bude využíván k obsluze rybníků (přeprava krmení, nářadí), včetně přepravy ryb v rámci výrobního cyklu mezi sádkami a rybníky, dále k odvozu vyprodukovaných ryb k odběrateli nebo na prodejní místa.

 

Libor Pitro, jednatel Rybářství Doksy spol. s r.o.

V Doksech 24.7.2017